LLAGOS redactarà el Pla de Gestió de Fangs de la comarca d’Osona.

El Consell Comarcal d’Osona ha adjudicat a LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. el servei de Redacció del Pla de Gestió de Fangs Comarcal.L’objecte del Pla es fixar les directrius i servir de marc de referència, per definir les actuacions necessàries per a la gestió dels fangs produïts, adaptant-los a la...

Primeres conseqüencies econòmiques del COVID-19

Impagament de lloguers…. Les previsions s’han començat a complir. El COVID-19 ja està fent estralls a un gran nombre d’empreses amb la presentació de multitud de ERTO (Expedients de Regulació d’Ocupació Temporal). A Catalunya ja hi ha més de 24.000 treballadors afectats per aquests expedients. Les mesures econòmiques llançades...

LLAGOS i el COVID-19

Informació important Hola tot@s: L’emergència sanitària generada pel COVID-19 acaba de provocar un canvi radical en les nostres relacions diàries, tant personals com professionals. Des de LLAGOS, demanen a tothom el #quedatacasa recomanat i decretat pel govern. LLAGOS seguirà prestant els seus serveis a tots els nostres clients gràcies...

Els avantatges de la responsabilitat social corporativa de cara a l’administració pública

La responsabilitat social corporativa implica una sèrie de compromisos. Aquests tenen a veure amb el desenvolupament de les activitats d’una empresa. Que és la responsabilitat social corporativa? La responsabilitat social corporativa és un conjunt d’estratègies orientades en la consecució d’un bé comú en diversos àmbits de la societat. L’objectiu...

5 claus per trobar oportunitats de negoci

¿Com podem detectar noves oportuntats de negoci? Detectar noves oportunitats de negoci a vegades és difícil. Tenint en compte  les circumstàncies, és cada vegada més complicat entrar en un oceà blau en el qual no hi hagi competència. Així com que existeixin moltes barreres d’entrada que puguin dificultar l’accés a...