1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES

Responsable: Identitat: LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. – NIF: B67082529  Dir. postal: VIA OCTAVIANA, 48, 1-1  -Correu elect: info@llagos.cat

 

2. FINALITATS

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Realitzar una correcta gestió del servei sol·licitat. En aquest sentit, les dades que ens proporcioni seran tractats para:

 

2.1. TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de prestar-los el servei sol·licitat, realitzar la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris. Així mateix LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. tracta les seves dades amb la finalitat de prevenir abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament de spam, entre uns altres).

 

2.2. TRACTAMENT DE DADES DE POTENCIALS CLIENTS

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat d’enviar-li publicitat relacionada amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-li a esdeveniments organitzats per l’empresa. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l’activitat. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexacte o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits. Així mateix LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. tracta les seves dades amb la finalitat de prevenir abusos i fraus en l’ús dels nostres serveis (per exemple, activitats fraudulentes, atacs de denegació de serveis, enviament de spam, entre uns altres).

 

2.3.  TRACTAMENT DE DADES DE PROVEÏDORS

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita amb la finalitat de realitzar comanda i facturar els serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessaris.

 

3. TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Per quant temps conservarem les teves dades? Les seves dades seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial amb nosaltres, sol·liciti la seva supressió, així com el temps necessari per complir les obligacions legals.

 

4. LEGITIMACIÓ

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades radica en:

· L’execució d’un contracte en relació amb la finalitat indicada a l’apartat 1 i 2

· El consentiment de l’usuari en relació amb la finalitat indicada als apartats 1 a 3 anteriors.

 

· L’ interès legítim de LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. en relació amb la finalitat indicada a l’apartat 2 i 3 anteriors.

· El compliment d’obligacions legals aplicables a LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. per a la finalitat indicada a l’apartat 2 i 3 anteriors.

 

5. DESTINATARIS

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les seves dades personals seran comunicats a tercers en els següents suposats:

Les seves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L., tals com a serveis d’allotjament de contingut, de missatgeria instantània, d’enviament de notificacions, serveis publicitaris, etc. LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L ha subscrit els corresponents contractes per encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb l’establert en la legislació vigent.

Les seves dades personals també podran ser cedits a les autoritats competents en els casos que existeixi una obligació legal com s’ha indicat als apartats 2 i 3 anteriors.

 

6. DRETS

Quins són els seus drets quan ens facilites les seves dades i com pot exercir-los?

Té dret a obtenir confirmació sobre si en LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. estem tractant dades personals que li concerneixin, o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si desitja fer ús de qualsevol dels seus drets pot dirigir-se a nosaltres a través dels enllaços habilitats que trobarà en els correus electrònics i comunicacions de LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. o en el seu compte d’usuari si aquesta s’habilita.

 

Alternativament, també pot dirigir-se a nosaltres mitjançant correu postal en la següent adreça: LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. NIF: B67082529  Dir. postal: VIA OCTAVIANA, 48, 1-1 Correu elect: info@llagos.cat . Dirigit a “Atenció a l’Usuari” i indicant en el sobre “Protecció de Dades”. Recordi facilitar la major informació possible sobre la seva sol·licitud: Nom i Cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza en les relacions objecto de la seva sol·licitud.

Finalment, li informem que pot dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.