SERVEIS PER ADMINISTRACIONS I EMPRESES PÚBLIQUES

PRESTACIÓ DE SERVEIS PÚBLICS

Assessorem per millorar i optimitzar la prestació de serveis públics al vostre municipi. Fem d’enllaç entre l’administració i el contractista. Assessorament a càrrecs electes.

LICITACIÓ DE CONCURSOS

Ajudem a la conceptualització, redacció de plecs de condicions, avaluació d’ofertes i seguiment dels contractes dels diferents concursos de serveis públics.

GESTIÓ DE CRISIS

Ajudem, acompanyem i assessorem en la gestió d'episodis de crisi en el vostre municipi. Assessorament en la redacció de plans de contingència i emergència i, en la seva resolució. Assessorament a càrrecs electes.

INTERNALITZACIÓ I EXTERNALITZACIÓ DE SERVEIS

Us acompanyem i assessorem des de la presa decisions a l'hora d'internalitzar o externalitzar un servei públic, fins a la creació i gestió d'empreses mixtes o públiques.

SERVEIS PER EMPRESES PRIVADES

LICITACIÓ DE CONCURSOS

Us acompanyem en l’avaluació inicial, contacte, anàlisis, elaboració de propostes tècniques i econòmiques i posada en marxa del servei adjudicat.

ELABORACIÓ D'INFORMES I DICTÀMENS

Us ajudem a la confecció i redacció d'informes i dictàmens tècnics en l'àrea de serveis públics i medi ambient.

OPTIMITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS

Us ajudem a l’avaluació de la millora de l’eficiència a la prestació dels vostres serveis per als vostres clients.

PROSPECCIÓ I DESEN-VOLUPAMENT DE NOVES LÍNIES DE NEGOCI

Fem des dels estudis preliminars fins al desenvolupament de noves línies de negoci.

QUI SOM

Llagos Assessors Multiserveis, S.L. està fundat per Roman Llagostera que
compta amb més de 25 anys d'experiència gestionant empreses públiques i privades en el sector de la gestió del cicle de l'aigua (Barcelona Cicle de l'Aigua, Suez Environnement, Ajuntament de Barcelona), en el sector de residus i energia (Tersa, Siresa, Semesa), en sector del verd (Institut Municipal Parcs i Jardins de Barcelona).
Al llarg d'aquests anys d'experiència ha desenvolupat un ampli coneixement tècnic i administratiu de la metodologia i els processos de contractació, el coneixement dels circuits dels àmbits públics i privats i, el maneig de grans grups de treball multidisciplinaris.
Llagos Assessors Multiserveis disposa d'un grup de col·laboradors experts en l'àmbit del medi ambient, la sostenibilitat, l'economia circular i dels serveis públics.
Roman Llagostera és, a la vegada, soci fundador de l'empresa TROPOSFERICA.

 

 

COL·LABORADORS

GRUPO UP CONSULTORS

.

X

CLIENTS

BLOG

LLAGOS i el COVID-19

19/03/2020 negocios-ca 0

Informació important Hola tot@s: L’emergència sanitària generada pel COVID-19 acaba de provocar un canvi radical en les nostres relacions diàries, tant personals com professionals. Des de LLAGOS, demanen a tothom el #quedatacasa recomanat i decretat pel govern. LLAGOS seguirà prestant els seus serveis a tots els nostres clients gràcies...

read more

Primeres conseqüencies econòmiques del COVID-19

21/03/2020 negocios-ca 0

Impagament de lloguers…. Les previsions s’han començat a complir. El COVID-19 ja està fent estralls a un gran nombre d’empreses amb la presentació de multitud de ERTO (Expedients de Regulació d’Ocupació Temporal). A Catalunya ja hi ha més de 24.000 treballadors afectats per aquests expedients. Les mesures econòmiques llançades...

read more

Els avantatges de la responsabilitat social corporativa de cara a l’administració pública

12/12/2018 negocios-ca 0

La responsabilitat social corporativa implica una sèrie de compromisos. Aquests tenen a veure amb el desenvolupament de les activitats d’una empresa. Que és la responsabilitat social corporativa? La responsabilitat social corporativa és un conjunt d’estratègies orientades en la consecució d’un bé comú en diversos àmbits de la societat. L’objectiu...

read more

FORMULARI DE CONTACTE

info@llagos.cat

+34 609363649