El Consell Comarcal d’Osona ha adjudicat a LLAGOS ASSESSORS MULTISERVEIS, S.L. el servei de Redacció del Pla de Gestió de Fangs Comarcal.
L’objecte del Pla es fixar les directrius i servir de marc de referència, per definir les actuacions necessàries per a la gestió dels fangs produïts, adaptant-los a la propera normativa. Així mateix inclourà una estimació econòmica dels costos d’implantació d’aquestes actuacions i del seu funcionament.

En línies generals, en el Pla de Gestió de Fangs Comarcal, realitzarà:

  • Anàlisi de la situació de la gestió dels fangs dels darrers anys a la Comarca, incloent una descripció de cada EDAR, la quantitat de fangs produïts, la seves característiques com ara els metalls pesants i potencialitats agronòmiques, les vies de destinació i gestió.
  • Descripció en cada EDAR del tipus d’aigües que tracta (estimació component industrial i tipus), entrades de cisternes, etc.
  • Identificació de les problemàtiques específiques (metalls pesants, fangs no valoritzables, etc.) i punts febles a millorar.
  • Fixació d’objectius d’acord amb el Consell Comarcal sobre la reducció, valorització i eliminació, juntament amb el control i gestió dels residus generats, i l’optimització de l’energia generada.

El termini d’execució es de 6 mesos.

Write a comment