10 eines per a alertes de licitacions públiques (Part I)

Comencem una sèrie de blogs amb un tema que ens sembla suficientment interessant pera micro-empreses i per a petites i mitjanes empreses: Com trobar les licitacions que s’han publicat, és a dir, on trobo els anuncis de les diferents licitacions públiques. Existeixen moltes administracions, amb molts portals i moltíssima...