Comencem una sèrie de blogs amb un tema que ens sembla suficientment interessant pera micro-empreses i per a petites i mitjanes empreses: Com trobar les licitacions que s’han publicat, és a dir, on trobo els anuncis de les diferents licitacions públiques. Existeixen moltes administracions, amb molts portals i moltíssima informació. No podem dedicar-nos a buscar un per un. Necessitem eines que ens ajudin a facilitar aquesta cerca.

Ara bé, abans d’entrar, repassem el concepte de licitació.

 

Què és una licitació?

Una licitació és un procés administratiu per aconseguir el subministrament, la realització de serveis o obres per a organismes i entitats públiques. És a dir, una licitació és un concurs públic per el qual una organització pública oferta un projecte per a que les empreses privades es presentin i puguin optar a ell. Les entitats públiques treuen a concurs projectes i obres per a las empreses regularment. És una manera d’aconseguir nous i interessants negocis.

Bé, una vegada sabem què és una licitació, expliquem com trobem els diferents anuncis publicats. És important seguir una sèrie de passos, de forma metòdica.

 

De quines eines disposem per a conèixer les licitacions publicades?

El primer pas per a poder aplicar una licitació és precisament conèixer quan hi haurà un anunci de concurs. Arribar a aquest coneixement es la majoria de les vegades complex. Per això, avui dia existeixen les plataformes d’alertes i cerques de licitacions i concursos públics, imprescindible per a poder iniciar el procés.

En el mercat podem trobar diferents eines que ens ajudaran a detectar els anuncis de les diferents licitacions.

A continuació, citem les eines d’alertes de licitacions de major referencia:

 

 1. INFOCONCURSO

Es tracta d’un buscador en línia de licitacions i concursos públics de tota Espanya. En ell, es poden trobar totes les convocatòries i adjudicacions. Ofereix un buscador gratuït en el que existeix l’opció de filtrar per tipus de licitació i per comunitat autònoma.

A més, existeix l’opció de registrar-se. Amb això, accedeixes a 20 dies de prova sense cost addicional en els que pots experimentar tot el que ofereixen.

 •   Màxima qualitat de la informació
 •   Alertes totalment personalitzables
 •   Preu altament competitiu
 •   Informes de contractes del sector públic
 •   Contacte amb els adjudicataris
 •   Extracció d’informació sobre la competència

 

Una vegada finalitzat el període comentat, es requereix una subscripció que pot ser mensual, trimestral o anual.

 

 1. INFONALIA

Aquesta empres experta en Concursos Públics i Licitacions es defineix com l’empresa líder en el maneig, codificació i enviament d’informació empresarial en relació a la seva àrea d’experiència. Disposa d’un període de 10 dies per provar el seu buscador. A més, ofereix diferents packs que segons el que inclouen varien d’un preu a un altre. Aquests son els següents:

 

 • Info Boletín Total:

Inclou un enviament diari d’alertes dels Concursos Públics y Licitacions, ajustant-se al perfil i àmbit geogràfic d’interès de l’empresa.

 

 • Info Adjudica:

Aquest altre servei inclou l’enviament diari d’alertes de les Adjudicacions que s’ajusten al perfil i àmbit geogràfic de l’empresa.

 

 • Infonalia Plus:

Aquest és el pack més complet de tots els que ofereix Infonalia, ja que consisteix en la suma dels dos anteriors. És a dir, alertes diàries tant de Concursos Públics i Licitacions, així com de les Adjudicacions.

 

 • Info Subasta:

 Aquesta última tarifa consisteix en l’enviament diari de “Subastas de Montes – Arbolado”, segons l’àmbit geogràfic d’interès de l’empresa.

Tota la informació utilitzada en cada tarifa s’extreu del DOUE (Diari Oficial de la Unió Europa), del BOE, dels Butlletins Autonòmics Provincials i Locals, de la Plataforma de Contractació de l’Estat i de més de 3.000 medis de portals de contractació.

 

 1. KOMPASS – Public Tenders

Es tracta d’una empresa que ofereix solucions globals d’informació. Compta amb més de 65 anys d’experiència en el processament i gestió de Bases de Dades empresarials. Ofereixen 4 solucions de negoci que ajuden a les empresa diàriament en el desenvolupament del seu negoci.

Disposen del major motor de cerca de licitacions públiques a nivell mundial. Gràcies a això, fomenten la connexió entre professionals del mateix sector.

 

 1. BOE o BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

El BOE o Butlletí Oficial de l’Estat és el diari oficial d’España que s’encarrega de la publicació de les lleis, disposicions i actes de inserció obligatòria. Està dividit per seccions: Disposicions generales (lleis, tractats, convenis i reglaments), Autoritats i personal, Altres disposicions, Administració de Justícia i Anuncis.

En la secció d’Anuncis és en la que es pot trobar tot allò relatiu a licitacions públiques i adjudicacions.

 

 1. CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT

Tal i com indica el seu nom, es tracta de la plataforma que permet estar alerta així com la cerca de les últimes licitacions publicades i trobar perfils de contractant en la plataforma.

Existeix una àrea per a empreses en les que aquestes poden registrar-se i accedir a serveis gratuïts i personalitzables.

Pròximament, publicarem la segona part en la qual exposarem 5 eines més.

Si vols obtenir més informació sobre licitacions i com aplicar, contacta amb nosaltres.

 

 

 

1 Comment

Write a comment