En el present article ens disposem a explicar-te un total de 7 passos a seguir per presentar-se a un concurs públic. Resulta interessant oferir aquesta informació per a aquells als quals els sembla una cosa llunyana o fora de l’abast de les seves possibilitats.

Abans d’entrar en matèria, hem considerat oportú contextualitzar la situació en base als concursos públics a Espanya. Sembla haver-hi una recuperació econòmica en el territori, permetent evidenciar notables creixements en l’àmbit de les licitacions públiques.

Segons Europa Press, la informació proporcionada per Gedesco a través d’Infocif exposa que, en el primer trimestre de 2018, els concursos públics s’han duplicat fins als 2.600 milions d’euros. Això suposa un increment del 104% en comparació del mateix període de l’any anterior.

El sector que va acaparar més concursos públics durant aquest trimestre va ser el de Serveis (68% de les concessions), seguit dels sectors d’Obres (17,5% de les concessions) i Subministraments (12,4% de les concessions).

Un cop aclarit això et t’expliquem els 7 passos que has de tenir en compte per presentar-te a una licitació pública.

 

1. Informa’t anticipadament d’un concurs públic

Abans de presentar-te a una convocatòria és important informar-te bé de les diferents possibilitats a les que pots optar. Per aquesta raó, has de realitzar una recerca per esbrinar què s’ofereix i què es demana.

Per a això, hi ha infinitat de portals i eines en les que pots buscar i rebre alertes sobre licitacions i concursos públics. Això et permetrà, informar-te i anticipar-te a les convocatòries i preparar-te-les amb temps.

Si vols saber quina eina és la que millor s’adapta a tu o la teva empresa, visita el nostre blog en el qual exposem 10 eines per alertes de licitacions públiques.

 

2. Preocupa’t de conèixer el teu sector

Has de conèixer el teu sector, per poder analitzar aspectes com:

  • Cada quant temps es renoven les concessions
  • Requisits i Condicions
  • Competència: dades precedents sobre concessions d’empreses competidores.

Si coneixes el teu sector, et posiciones i tens clar teus rivals potencials, pots continuar amb el procés.

 

3. Analitza les necessitats del teu client

En aquest pas, resulta interessant trobar una persona que serveixi com a interlocutora. Aquesta serà una de les teves fonts d’informació, a la qual podràs preguntar qualsevol cosa sobre la convocatòria i poder analitzar les necessitats del teu client.

Si ets el que millor coneix el que necessita l’empresa que convoca el concurs, seràs el candidat adequat. Has d’analitzar quines necessitats, mancances i propostes té l’organisme que es presenta, per així poder anticipar-te i estar preparat.

 

4. Assegura’t de complir els requisits

Aquest pas és imprescindible i pot suposar un punt d’inflexió a l’hora de decidir si presentar-se o no a una licitació.

Has d’analitzar tots els criteris, condicions i requisits recollits en el Plec Administratiu. Un cop revisat tot això, si no pots complir alguns dels requisits és recomanable desistir en la participació del concurs.

Has de saber que si et converteixes en adjudicatari d’una licitació i no ets capaç de fer-la, rebràs una sanció administrativa. Fins i tot corres el risc de ser exclòs de forma permanent d’aquestes convocatòries.

 

5. Reuneix la documentació necessària

Aquesta part suposa una de les traves en el procés d’una licitació. Es requereix una enorme quantitat de documents i paperassa, que varien segons el tipus de licitació.

No obstant això, hi ha alguns documents comuns que es demanen en totes i cadascuna d’elles. Això últim facilita la preparació de la documentació necessària.

Un cop fet això, pots presentar la documentació administrativa juntament amb la proposta tècnica i la proposta econòmica.

 

6. Vigila el termini i la forma

Un dels principals motius pels quals pots quedar-te fora d’una licitació és perquè no l’has presentat en el termini indicat.

Pel que fa a la forma, has de saber que s’han d’incloure dos sobres tancats i signats. Aquests són: Sobre Administratiu, Sobre Tècnic i Sobre Proposició Econòmica.

 

7. Mantén-te a l’espera i segueix en contacte

Un cop t’hagis presentat, la mesa de contractació valora el contingut dels tres sobres lliurats amb anterioritat.

Si tot està correcte, es continua la tramitació. Si alguna cosa falla, resultaràs exclòs; o bé se’t donarà l’oportunitat de corregir algun defecte que presenti la documentació.

Si resultes rebutjat, és recomanable que demanis els plecs per saber aquells criteris que van ser decisius per a l’adjudicació. Aquesta mesura serveix com feedback per a futures licitacions a què et vulguis presentar.

 

Write a comment