¿Com podem detectar noves oportuntats de negoci?

Detectar noves oportunitats de negoci a vegades és difícil. Tenint en compte  les circumstàncies, és cada vegada més complicat entrar en un oceà blau en el qual no hi hagi competència. Així com que existeixin moltes barreres d’entrada que puguin dificultar l’accés a altres competidors.

Per això haurem d’identificar correctament les oportunitats que puguem trobar al mercat. La intenció és perparar-te de la millor manera possible.

Aquí us deixem alguns consells:

  1. Buscar problemes que fins ara no estan solucionats.

La societat està en constant canvi i evolució. Això provoca que sorgeixin noves oportunitats de negoci, noves tendències i noves tecnologies.

Amb aquestes també existeixen segons el nivell de Pain noves maneres de solucionar aquestes problemàtiques.

És difícil trobar segments del mercat on aquests clients no estiguin coberts. Per això, també ens podem basar en la capacitat d’aportar al client final el mateix producte. Amb un preu més baix malgrat que no és una estratègia molt recomanable. La realitat és que quan passem a competir per preu, passem a ser Comodities. Les economies d’escala prenen un paper molt rellevant i els marges són massa petits.

Malgrat que és obvi, la millora dels productes que s’ofereixen en el mercat pot ser decisiva tot i no tractar-se d’un producte o servei totalment innovador.

  1. Els canvis en la legislació, poden ser un factor decisiu a l’hora de detectar noves oportunitats de negoci.

Si l’objectiu és trobar una oportunitat de negoci, haurem d’estar molt atents als canvis de legislació.

Aquests canvis poden donar lloc a necessitats no resoltes, que són conseqüències de canvis polítics o legislatius.

Alguns exemples poden ser: Els canvis de legislació en matèria mediambiental.

Aquests canvis condicionen enormement la vida i el cicle de les empreses i porten noves oportunitats al mercat per qui sàpiga aprofitar-les.

Alguns d’aquests canvis que recentment ha succeït són per exemple aquells que tenen a veure amb l’energia fotovoltaica, els canvis exigeixen una reacció ràpida per part de l’empresa en qüestió. La raó és que la probabilitat que una altra empresa pugui competir, és alta.

  1. Canvis en les estructures de costes

Fruit de les economies d’escala i de l’abaratiment de costos de producció, existeixen oportunitats en els processos de producció.

Aquests faciliten la viabilitat dels diferents negocis. Alguns exemples els podem trobar en les noves tecnologies, que a mida que van evolucionant i creixent, els preus van disminuint. Això fa possible que empreses de menor tamany, siguin capaços d’afrontar amb garanties la fabricació dels productes tecnològics. Aquesta circumstància representa una finestra a un món, abans inexistent per les mateixes empreses.

  1. Característiques del producte no percebudes pel consumidor

Hi ha vegades que les característiques d’un producte són infinites. Aquest fet pot ocasionar que existeixi una diferència entre el valor real del producte i el valor percebut. La conseqüència d’aquest fet, és un increment de preu del bé o servei.

Per tant s’obre una nova oportunitat de negoci per una empresa que sàpiga ajustar el producte a les seves funcionalitats. Per tant per alguna empresa que sàpiga ajustar y gestionar correctament el valor percebut pel client i el valor real del producte. Podem pensar en exemples com la contractació d’assegurances.

Moltes vegades en les assegurances paguem per productes o serveis que ni tan sols utilitzarem mai.

  1. Anàlisis de la competència

En el supòsit que ja tinguéssim clar el sector al qual  voldríem dirigir els nostres esforços però no sabéssim el com, hauríem de passar al següent nivell.

El fet de realitzar una anàlisis de la competència, malgrat que pot ser obvi, és necessari.

Aquest anàlisis haurà de ser en profunditat analitzant des de l’estructura de costos fins a les estratègies, l’objectiu d’aquest anàlisis és trobar accions que no s’estiguin portant a terme per altres empreses.

Aquestes claus o consells poden ajudar-te a orientar la teva estratègia i a situar-te millor a l’entorn.

 

 

Write a comment