La responsabilitat social corporativa implica una sèrie de compromisos. Aquests tenen a veure amb el desenvolupament de les activitats d’una empresa.

Que és la responsabilitat social corporativa?

La responsabilitat social corporativa és un conjunt d’estratègies orientades en la consecució d’un bé comú en diversos àmbits de la societat.

L’objectiu d’una empresa és identificar, prevenir i atenuar les seves possibles conseqüències adverses en les seves activitats. Per tant, aquestes activitats es portaran a terme amb obligatori compliment de la llei tant nacional com internacional en l’àmbit social, laboral i mediambiental. Encara que les accions també poden ser voluntàries per part de l’empresa. Això vol dir anar un pas més enllà. Alguns exemples els podem trobar en la contractació de persones en risc d’exclusió social.

Per què hem de ser socialment responsables?

Actualment la bidireccionalitat de les xarxes ha provocat que pràcticament cada pas que es dóna per part d’una empresa en ocasions sigui públic.
Les conseqüències d’aquesta situació posa en risc a empreses que no tenen com a prioritat la responsabilitat social corporativa. 

Diversos informes, a més de la contundent realitat, evidencien bretxes socials dissolvents de la cohesió social. La societat necessita relacions transparents, respectuoses i positivament constructives perquè tot això repercuteix en una millor construcció social.

Per què ens pot ajudar la responsabilitat social corporativa per optar a les licitacions i com puc transformar una idea de negoci perquè sigui responsable socialment?

La realitat és que les empreses que col·laboren de manera activa en polítiques socials tenen millor acceptació dins de la societat. La regulació per promoure la RSC és un fet i la no adaptació a aquestes pot provocar no optar a les licitacions corresponents.

Actualment, existeixen lleis com la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat . Aquesta ens diu que per empreses públiques o privades amb una plantilla superior a 50 persones, és obligatori tenir almenys un 2% de persones que pertanyin a aquest col·lectiu.

Aquesta pot ser una diferència molt gran en comparació amb els competidors, malgrat que segons quins nivells són d’obligat compliment.

Per això et recomanem des de Llagos que la RSC sigui una prioritat per la teva empresa, sobretot si la intenció és optar a un concurs públic.

Write a comment