A Llagos Assessors Multiserveis, S.L. estrenem espai digital. Descobreix la nostra pàgina web en aquest article i esbrina tots el serveis que oferim.

En primer lloc, aquesta empresa va ser fundada per en Roman Llagostera, un professional que compta amb més de 20 anys d’experiència en el seu sector. Al llarg de la seva carrera ha gestionat empreses públiques i privades en el sector de la gestió del cicle de l’aigua, dels residus, de l’energia i del verd.

Això li ha permès desenvolupar un ampli coneixement tècnic i administratiu en temes que requereixen nocions sobre la metodologia i els processos que es duen a terme en contractacions i circuits dels àmbits públics i privats.

Gràcies a això, ha aconseguit manejar amb èxit grans grups de treball multidisciplinaris.

Per a conèixer detalladament els serveis que oferim és important destacar que distingim entre serveis per a administracions i empreses públiques i serveis per a empreses privades.

 

Per a administracions y empreses públiques

En el primer cas, disposem dels serveis següents:

  • Prestació de serveis públics:

Assessorem als serveis públics del seu municipi amb el fi de millorar i optimitzar la prestació d’aquests. Ens posicionem com enllaç entre el contractista i l’administració.

  • Licitació de concursos:

Ens encarreguem d’ajudar-li a la conceptualització i redacció de plecs de condicions; així com a l’avaluació d’ofertes i al seguiment dels contractes de diferents concursos.

  • Gestió de crisis:

Li acompanyem i assessorem en la redacció de plans de contingència i emergència i en la seva resolució. Si el seu municipi sofreix un episodi de crisi, nosaltres li ajudem a resoldre-ho.

  • Internalització i externalització de serveis:

Des de la presa de decisions a l’hora d’externalitzar o internalitzar un servei públic, fins a la creació i gestió d’empreses tant públiques com mixtes.

 

Per a empreses privades:

En el segon cas posem a la seva disposició els següents serveis:

  • Licitació de concursos:

Realitzem un seguiment conjunt en les fases d’avaluació inicial i contactes. Procedim a l’elaboració i anàlisi de propostes tècniques i econòmiques i a la posada en marxa del serveis que li hagi sigut adjudicat.

  • Elaboració d’informes i dictàmens:

Contribuïm a la confecció i redacció dels informes i dictàmens, àrees de serveis públics i medi ambient.

  • Optimització de la prestació de serveis:

Cooperem en l’avaluació per a una millora de l’eficiència dels serveis que presteu als vostres clientes.

  • Prospecc i desenvolupament de noves línies de negoci:

També ens encarreguem de realitzar estudis preliminars i el posterior desenvolupament de noves línies i idees de negoci.

Si es tracta d’una empresa pública o privada i es troba en alguna de les situacions anteriorment esmentades, no dubti en contactar amb nosaltres.

Write a comment